Fritids- og ungdomsklubben Oasen er en kommunal institution og er lovmæssigt underlagt Loven under ungdomsskoler

Klubben er beliggende i Karlslunde med placering mellem områdets to skoler: Strandskolen og Karlslunde Skole. 

Oasen er en Fritids- og Ungdomsklub for alle børn og unge i alderen 9/10 –18 år. Klubben er et fristed for en sjov og aktiv fritid og skal:

Sikre et godt samarbejdemellem SFO og klub i forhold til indslusning af nye medlemmer

Via medlems- og bestyrelses-indflydelse sikre, at klubbens tilbud tilgodeser det enkelte medlem,og eller en gruppe af medlemmer

Udvikle det enkeltemedlems sociale relationer, vise vejen til ”det hele menneske” via socialansvarlighed, tydelige normer og grænser. Tid til den enkelte samt plads og respekt for forskelligheder blandt børn, unge og voksne.

Give medlemmerne kendskab til aktiviteter/foreninger i lokalområdet der kan være med til, at sikre det sociale og kulturelle netværk når medlemmernes klubliv ophører.

Samarbejde og have relationer tværfagligt mellem nærområdets foreninger og andre klubber

 


Målgruppen er børn og unge i alderen 9/10 – 18 år som bor i Karlslunde,samt evt. andre børn og unge fra Greve da der er frit klubvalg i kommunen.