inklusion

Kontakt

Klub Oasen
Tlf.46 15 31 74
gij@greve.dk

Alle Børn og unge har ret til at høre til….

Klubberne i Greve arbejder som skoler og alle andre institutioner med inklusion hver eneste dag.

Alle medarbejdere I Klub Oasen har gennemgået kursus i Inklusion, derudover tager visse medarbejdere løbende på nye kurser, tema dage, konferencer.

-Oasen har en Inklusions agent der arbejder på tværs med andre klubber i en inklusionsgruppe.

-Inklusionmedarbejderne er faglige fyrtårne i forhold til at der holdes fokus på inklusions-arbejdet i klubberne.

-Gruppen udveksler gode erfaringer om klubbernes inklusions-arbejde og indsatsområder/fokus punkter.

-Gruppen søger viden om det inkluderende arbejde.

-Gruppen fungerer som vidensdeling og erfaringsgruppe.


Vi udvikler løbende inklusions arbejder i Oasen..