Under Opdatering!

Da klubberne i Greve 2013 er lagtover loven under ungdomsskolen med oprettelse af klub virksomhed. Er der Pt.ved at blive dannet en helt ny bestyrelses form.

Byrådet vedtog d. 25. juni 2013 en ny organisering af klubområdet: Oprettelse af en ungdomsskole med klubvirksomhed.

Der skal oprettes en bestyrelsebestående af:

2 medlemmer valgt af Byrådet

2 medlemmer udpeget af arbejdsmarkedetsparter (Danske Erhverv og LO)

1 medlem udpeget af Idrætsrådet og Fritidsrådet i fællesskab

1 medlem udpeget af og blandt fritids- og ungdomsklubbernes forældrerådsformænd

2 medlemmer udpeget af og blandt fritids- og ungdomsklubbernes medlemsrepræsentanter

(ungerepræsentanter)

1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne i fritids- og ungdomsklubberne

1 medlem udpeget af og blandt ledelsen på skoleområdet i Greve Kommune

1 eksternt medlem med forskningsmæssig relation til fritids- og ungdomsklubarbejdet.


 

Det betyder at klubberne lokalt kan have et forældre råd der har samme opgaver lokalt som da klubben havde en forældre bestyrelse.