Gå til hovedindhold

For dine forældre

På siden her kan I finde al relevant info om Oasen, om at gå i Oasen og al det praktiske om vores klubtilbud.

Indhold

  Fritids- og ungdomsklubben Oasen er en kommunal institution og er lovmæssigt underlagt Loven under ungdomsskoler

  Klubben er beliggende i Karlslunde med placering mellem områdets to skoler: Strandskolen og Karlslunde Skole. 

  Oasen er en Fritids- og Ungdomsklub for alle børn og unge i alderen 9/10 –18 år. Klubben er et fristed for en sjov og aktiv fritid og skal:

  Sikre et godt samarbejdemellem SFO og klub i forhold til indslusning af nye medlemmer

  Via medlems- og bestyrelses-indflydelse sikre, at klubbens tilbud tilgodeser det enkelte medlem,og eller en gruppe af medlemmer

  Udvikle det enkeltemedlems sociale relationer, vise vejen til ”det hele menneske” via socialansvarlighed, tydelige normer og grænser. Tid til den enkelte samt plads og respekt for forskelligheder blandt børn, unge og voksne.

  Give medlemmerne kendskab til aktiviteter/foreninger i lokalområdet der kan være med til, at sikre det sociale og kulturelle netværk når medlemmernes klubliv ophører.

  Samarbejde og have relationer tværfagligt mellem nærområdets foreninger og andre klubber

   

  Målgruppen er børn og unge i alderen 9/10 – 18 år som bor i Karlslunde,samt evt. andre børn og unge fra Greve da der er frit klubvalg i kommunen.

  Alle Børn og unge har ret til at høre til….

  Klubberne i Greve arbejder som skoler og alle andre institutioner med inklusion hver eneste dag.

  Alle medarbejdere I Klub Oasen har gennemgået kursus i Inklusion, derudover tager visse medarbejdere løbende på nye kurser, tema dage, konferencer.

  -Oasen har en Inklusions agent der arbejder på tværs med andre klubber i en inklusionsgruppe.

  -Inklusionmedarbejderne er faglige fyrtårne i forhold til at der holdes fokus på inklusions-arbejdet i klubberne.

  -Gruppen udveksler gode erfaringer om klubbernes inklusions-arbejde og indsatsområder/fokus punkter.

  -Gruppen søger viden om det inkluderende arbejde.

  -Gruppen fungerer som vidensdeling og erfaringsgruppe.

   

  Vi udvikler løbende inklusions arbejder i Oasen..

  Prisen for at gå i klubben

  Fritidsklubben 9/10 - 12 år: 586 kr. 

  Juniorklubben: 13-15 år: 343 kr.

  Ungdomsklubben: 16-18 år 122 kr.

  OBS! Juli er opkrævningsfri

  Under Opdatering!

  Da klubberne i Greve 2013 er lagtover loven under ungdomsskolen med oprettelse af klub virksomhed. Er der Pt.ved at blive dannet en helt ny bestyrelses form.

  Byrådet vedtog d. 25. juni 2013 en ny organisering af klubområdet: Oprettelse af en ungdomsskole med klubvirksomhed.

  Der skal oprettes en bestyrelsebestående af:

  2 medlemmer valgt af Byrådet

  2 medlemmer udpeget af arbejdsmarkedetsparter (Danske Erhverv og LO)

  1 medlem udpeget af Idrætsrådet og Fritidsrådet i fællesskab

  1 medlem udpeget af og blandt fritids- og ungdomsklubbernes forældrerådsformænd

  2 medlemmer udpeget af og blandt fritids- og ungdomsklubbernes medlemsrepræsentanter

  (ungerepræsentanter)

  1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne i fritids- og ungdomsklubberne

  1 medlem udpeget af og blandt ledelsen på skoleområdet i Greve Kommune

  1 eksternt medlem med forskningsmæssig relation til fritids- og ungdomsklubarbejdet.

   

  Det betyder at klubberne lokalt kan have et forældre råd der har samme opgaver lokalt som da klubben havde en forældre bestyrelse. 

  Gitte Jeppesen:

  Leder, Teatermedarbejder, Dans og meget meget mere.
  gij@greve.dk

  Betina Nicolay:

  Hobbyværksted, Cafe, inklusionsagent og diverse.

  Ole Steffensen:

  Sport og Diverse.

  Kasper Durup:

  Udeaktiviteter, ture ud af huset, café og diverse, TR og AMR.

  Lucas Sieber:

  Musik og studie medarbejder, MGP, samt web-master
  oasenmusic@gmail.com

  Kristoffer Bentzon:

  Værksted/Altmuligmand

  Kristian Wahl:

  IT/Rollespil

  Sidst opdateret: 11. november 2021